logo Exponent bv
Warning: Use of undefined constant tekst - assumed 'tekst' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/9/b/c/exponentbv.nl/httpd.www/pages/adviseurs.php on line 54 Warning: Use of undefined constant tekst - assumed 'tekst' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/9/b/c/exponentbv.nl/httpd.www/pages/adviseurs.php on line 54

Silvester Schuring


Silvester SchuringNa mijn studie Ruimtelijke Ordening en Planologie heb ik mij gespecialiseerd in het vak gebiedseconomie. Ik heb affiniteit met financieel economische vraagstukken, veelal op het snijvlak van vastgoed- en gebiedseconomie. Ik beschik door werkzaamheden voor onder andere overheid, woningcorporaties, ontwikkelaars en zorginstellingen over kennis van de drijfveren van partijen betrokken bij gebiedsontwikkeling. Mede door de diversiteit aan opdrachtgevers ben ik op de hoogte van ontwikkelingen en trends in het vakgebied. Ik adviseer over ruimtelijke processen en ontwikkelingen vanuit inhoud en geld.

Samenwerken met mensen vind ik leuk. Ik haal voldoening uit het samen formuleren en vervolgens realiseren van haalbare doelen en ambities. Geld is vaak doorslaggevend binnen projecten. Ik vind het daarom belangrijk keuzes financieel transparant en communiceerbaar te maken zodat beslissingen op juiste gronden worden genomen. Voor mij staan de specifieke wensen van de opdrachtgever centraal. Ik zoek hierbij altijd naar eenvoudige maatwerkoplossingen.

Kernwoorden die bij mij passen zijn onder meer: analytisch, cijfermatig sterk, kritisch en accuraat, doener, pragmatisch en doelgericht, gedegen, harde werker.


Kim van Wageningen


Kim van WageningenIn de afgelopen periode van ruim 10 jaar werkervaring opdoen, is mijn passie voor het vak gebiedseconomie alleen maar groter geworden. Dagelijks zie ik waar mensen behoefte aan hebben en elke dag probeer ik om die behoeften nog beter in te vullen. Mijn kracht zit in het simpel maken van complexe dingen. Ik maak tekeningen en schema’s tijdens gesprekken en merk dat dat verhelderend werkt. Ik haal voldoening uit opdrachten die afwijken van wat standaard is: projecten die complex zijn en waarbij structuur moet worden aangebracht, of die een creatieve aanpak vragen; projecten waar maatwerk nodig is.

Na de studies Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de Hogeschool van Utrecht en Planologie aan de Universiteit van Amsterdam heb ik het vak in de praktijk vanaf de basis geleerd. Ik richt mij op strategische advisering, maar altijd vanuit praktische realiseerbaarheid en vanuit vakinhoudelijke deskundigheid. Adviezen moeten concreet en uitvoerbaar zijn.

Ik ben erachter gekomen dat projectleiders, medewerkers van de afdelingen Financiën en Control en gebiedseconomen/planeconomen vaak op een andere golflengte opereren en een andere taal spreken, met als gevolg dat niet steeds optimaal wordt samengewerkt. Dit gegeven zie ik als een uitdaging: ik probeer in mijn werk het woordenboek aan te reiken dat in alle richtingen ingezet kan worden. Hierdoor wordt de informatievoorziening naar elkaar verbeterd en ontstaat er financiële rust binnen een organisatie.

De afwisseling in mijn werk en de breedte ervan vind ik fantastisch. Ik werk door het hele land aan grote en kleine projecten in een premature fase of juist al in uitvoering. Voor gemeenten en hogere overheden, corporaties, projectontwikkelaars, zorginstellingen, adviesbureaus en aannemers of samenwerkingsverbanden. Bij sommige projecten ben ik jarenlang betrokken; andere zijn kortlopend. Ik ontwikkel rekenmodellen, leid mensen op, richt financiële organisaties in, voer onderhandelingsgesprekken, maak berekeningen en geef presentaties. En in alle gevallen gaat het om mensen!


Niels Kauerz


Niels Kauerz Ik werk al enkele jaren binnen het werkveld gebiedseconomie. Als adviseur voor zowel publieke als private partijen heb ik ruime ervaring opgedaan met gebieds- en vastgoedontwikkeling. Mijn interesse in het vakgebied is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden evenals mijn motivatie om mij verder te ontwikkelen.

Ik zie het als een uitdaging om een antwoord te geven op complexe financiële vraagstukken door het aanreiken van eenvoudige oplossingen. Ik heb mij gespecialiseerd in het ontwikkelen van maatwerk rekenmodellen en portefeuillemanagementsystemen. Kernpunten daarbij zijn structuur, gebruiksgemak, lay-out en presentatie, interne controlemechanismen en flexibiliteit/aanpasbaarheid. De organisatie en de processen daarbinnen zijn daarbij vetrekpunt. Zoveel mogelijk probeer ik systemen aan elkaar te koppelen. Voorbeeld daarvan is de koppeling van het tijdschrijfsysteem en de financiële administratie aan een grondexploitatieberekening. Elke dag streef ik ernaar om de communicatie van berekeningen te verbeteren. Voor een organisatie leveren dergelijke modellen winst op omdat werkvelden aan elkaar worden gekoppeld en informatiebehoeften efficiënt worden ingevuld.

Als jonge professional heb ik daarnaast veel inhoudelijke en procesmatige kennis opgedaan. Het gaat daarbij onder andere om het opstellen en beheren van grondexploitaties, risicoanalyses, MPG’s, budgetbewaking, bedrijfswaardeberekeningen en vastgoedexploitaties. Een ander belangrijk deel van mijn werk bestaat uit de financiële beheersing van projecten binnen een organisatie in de volle breedte. Van het afhandelen van facturen, het inrichten van de verplichtingenadministratie tot het koppelen van de projectcyclus (projectmatig werken) aan de financiële cyclus (planning en control). Ik voel mij in mijn element bij opdrachten die een mix van deze aspecten bevatten. Met vakinhoud als fundament wil ik mij steeds meer gaan richten op proces en strategie.