logo Exponent bv

Exponent heeft in het woordenboek twee betekenissen, waaraan wij de volgende waarde toekennen:

(Algebra) cijfer dat de macht aangeeft waartoe een getal moet worden geheven

In de wiskunde gaat het tot een macht verheffen vóór vermenigvuldigen en delen en vóór optellen en aftrekken. Precies dat symboliseert waar wij voor staan. De X in ons logo staat voor onze toegevoegde waarde. En die toegevoegde waarde gaat veel verder dan de platte rekensom. Gebiedseconomie zien wij als "een sociale wetenschap": het gaat niet alleen om geld, het gaat vooral om mensen! Het gaat om draagvlak creëren, om inzicht bieden, vertrouwen, maatwerk. Wij maken de consequenties van keuzes inzichtelijk. Dat is nodig, want mensen kunnen pas keuzes maken als ze begrijpen waarvoor ze kiezen.

Vooraanstaand vertegenwoordiger van een partij of richting

Dit is ons streven. Wij leggen de lat hoog! Elke dag streven wij ernaar om dingen nog beter te doen, nog eenvoudiger te presenteren, nog duidelijker uit te leggen. Exponent is een adviesbureau waarbij kwaliteit voorop staat.De kleuren in ons logo symboliseren onze manier van werken

Zwart en wit staan voor duidelijkheid, afspraak is afspraak. Bij zwart ontbreekt kleur en dat symboliseert de harde, zakelijke kant. In het wit komen alle kleuren samen en dat staat voor onze menselijke aanpak.
Blauw staat voor betrouwbaarheid.